Diabetes Mellitus Type II

Diabetes Type 2 is een ziekte waarbij het insuline gehalte in het bloed normaal kan zijn, maar waarbij de lichaamscellen niet voldoende reageren op het aanwezige insuline. Men spreekt van insuline-resistentie.

Diabetes type 2 wordt soms ook wel Ouderdomsdiabetes, Niet Insuline Afhankelijke Diabetes Mellitus of Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus genoemd.

In Westerse landen is deze vorm van diabetes veruit de meest voorkomende vorm. Diabetes type 2 komt vaak voor in combinatie met een te hoog cholesterol gehalte in het bloed (hypercholesterolemie), hoge bloeddruk (hypertensie) en met de aandoening metabool syndroom (een combinatie van de aandoeningen een hoge bloeddruk, suikerziekte, verhoogde cholesterol, overgewicht en proteïnurie).

Oorzaken

De oorzaken die leiden tot de ontwikkeling van diabetes type 2 zijn nog niet helemaal duidelijk, maar vast staat dat het dieet en de lichaamsactiviteit een belangrijke rol spelen: de ziekte komt vaker voor bij mensen op een vetrijk dieet die weinig lichaamsbeweging hebben.

Overgewicht speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van diabetes type 2.

Bij diabetes type 2 kan ook voorkomen in combinatie met andere endocriene problemen zoals de ziekte van Cushing en acromegalie.

Erfelijkheid

Er is een duidelijke erfelijke voorbeschiktheid tot ontwikkeling van diabetes type 2. De erfelijke impact lijkt sterker te zijn dan voor diabetes type 1.

Leeftijd

Diabetes type 2 komt meestal voor op oudere leeftijd. Een vaakgebruikte term voor deze vorm van suikerziekte is ouderdomsdiabetes.