Complicaties van Diabetes Mellitus

Naast de symptomen die veroorzaakt worden door diabetes zijn er ook nog een heleboel complicaties die kunnen optreden door de ziekte of door een slechte controle ervan.

Diabetes mellitus is een systeem ziekte: het tast alle organen in het lichaam aan. Dit komt omdat een te hoog bloedsuikergehalte de zenuwen (diabetes neuropathie) en bloedvaten aantast met gevolgen in bijna alle organen.

De belangrijkste complicaties zijn:

Acute Complicaties

Een diabeticus die slecht gecontroleerd is kan heel plots en zonder voorafgaande waarschuwing heel ernstige problemen krijgen:

Diabetische Ketoacidose

Bij een slechte controle van de bloedsuikerspiegel kan deze oplopen. Als de lichaamscellen hierdoor langere tijd glucose tekort komen, spreken zij andere energiebronnen aan voor de verbranding, bijvoorbeeld vetten. Ketonen zijn bijprodukten van de vetverbranding. Indien de concentratie van ketonen in het bloed te hoog oploopt veroorzaken zij een acidose of verzuring van het bloed.

Bij een ernstige ketoacidose kan de patiƫnt bewusteloos worden.

Ketoacidose geeft een typische acetongeur aan de adem.

Hypoglycemisch Coma

Indien een diabeticus te lang niet eet of zich te veel insuline heeft ingespoten kan hij een te lage bloedsuikerspiegel krijgen: hypoglycemie.

Bij milde gevallen van hypoglycemie krijgt de diabeet concentratiestoornissen en een verminderd reactievermogen. Hij kan agressief worden en moeite hebben met routinetaken.

Bij meer ernstige gevallen zal hij een snelle pols krijgen, wazig zien, misselijk worden en moeilijker spreken.

Indien niet tijdig wordt ingegrepen kan de patiënt kan in een coma belanden.

Hart- en vaatziektes

De belangrijkste effecten van een langdurig te hoge suikerspiegel in het bloed doen zich voor ter hoogte van de bloedvaten: hoge suikergehaltes in het bloed beschadigen de wand van de vaten wat tot dodelijk complicaties kan leiden.

Diabetes verhoogt de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziektes - zoals hartinfarct, beroerte of perifeer arterieel vaatlijden - enorm.

Hart- en vaatziektes zijn de meest voorkomende doodsoorzaak in de Westerse wereld. Verschillende risicofactoren verhogen de kans op het krijgen van een cardiovasculair probleem. Naast diabetes vormen ook hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (hoge cholesterol), obesitas (overgewicht) en het roken van tabak belangrijke risicofactoren. Vooral bij mensen die meer dan één risicofactor hebben is de kans op het krijgen van een hart-en vaatziekte aanzienlijk toegenomen.

Daarom zal men bij diabetici veel strengere eisen stellen bij het behandelen van hoge bloeddruk: bij een niet-diabeticus met hoge bloeddruk zal men trachten de bloeddruk onder 140/90 te krijgen. Bij een diabeticus zal men trachten de bloeddruk onder 130/80 te houden.

Chronisch Nierfalen

Diabetes is de belangrijkste oorzaak van nierdialyse in de Westerse wereld. Door het hoge bloedsuikergehalte worden de niercellen langzaam vernietigd.

Ongeveer 20 tot 30% van alle diabetici ontwikkelen uiteindelijk een nierprobleem, maar dat leidt niet altijd tot nierfalen.

Blindheid

De retina of het netvlies van het oog wordt beschadigd door het hoge bloedsuikergehalte. Diabetes mellitus is de belangrijkste oorzaak van blindheid bij volwassenen.

Veranderd Gevoel

Diabetes kan ook zenuwen aantasten met als gevolg een verminderd gevoel, tintelingen en pijn in voeten, handen, tenen en vingers.

Slechte Wondheling

Een belangrijke complicatie van diabetes mellitus is een slechte wondheling.

Door de verminderde doorbloeding (door de schade aan de bloedvaten) genezen wondjes trager. In combinatie met de zenuwschade, die ervoor zorgt dat er minder pijn gevoeld wordt, kan dit vooral aan de voeten tot zeer ernstige problemen leiden. Indien de slecht helende wonden beginnen infecteren kan zelfs gangreen optreden met amputatie tot gevolg.

Diabetes is de belangrijkste oorzaak van niet-traumatische amputatie bij volwassenen.

Erectiestoornissen

Erectieproblemen zijn een gevolg van de zenuwschade en de schade aan de bloedvaten.

Maag- en Darmproblemen

Diabetes neuropathie kan ook optreden thv de zenuwen van het maag-darmstelsel, met als gevolg diarree, misselijkheid, braken, constipatie.